FASSAADID, VARIKATUSED, TERASSID

TERRASS 1                                          TERASS 2                                        TERRASS 3

TERASS 4                                          VARIKATUS 1                                VARIKATUS 2